Dorpsblad de Omroeper is een uitgave van Stichting de Omroeper te Callantsoog. Het blad verschijnt 34 dinsdagen per jaar en wordt huis aan huis bezorgd in Callantsoog en Groote Keeten.

Informatie:
Joke Lourens tel. 0224 582559
Tineke de Boer tel. 0224 582171
Contact via e-mail: omroeper2010@gmail.com

Klik hier als u kopij voor de papieren Omroeper en/of deze website Omroeper aan wilt leveren.

Onze huisregels voor het aanleveren van de kopij:

• Uw kopij dient uiterlijk op vrijdag vóór 12:00 in ons bezit te zijn!
• Ingeleverde kopij wordt zowel in de papieren Omroeper als op de website geplaatst. Wilt u uw kopij alleen in de papieren Omroeper of alleen op de website geplaatst hebben, dan dient u dit uitdrukkelijk in uw bericht te vermelden.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden berichten te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd. Anonieme bijdragen en open brieven worden niet geplaatst. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van ingeleverde kopij.

Krukels

Voorlopig worden de krukels alleen nog in de papieren Omroeper geplaatst en niet op de website. Inleveren van krukels: Tekst en gepast geld in een enveloppe en voor vrijdag 12.00 in de brievenbus van Dorpsweg 34 te Callantsoog . Meer info over de krukels in de papieren Omroeper.