Gemeente Schagen-  U vindt  hier actueel nieuws, informatie over projecten, producten en diensten, beleidsplannen en lokale regels.


Wonen Plus Welzijn -  Wonen Plus Welzijn is er voor iedereen. Zij  bieden praktische diensten wanneer u dat nodig heeft om op een goede manier thuis te kunnen wonen. Ze bieden een handreiking om mee te blijven doen in de eigen omgeving. Dit is mogelijk dankzij de inzet van de vele vrijwilligers en de deskundige medewerkers.


Het Zijperlandschap-  Het landschap van Zijpe is een prachtig gebied in de nieuwe gemeente Schagen. Een groot aantal inwoners heeft zich in 1998 verenigd in de vereniging Houd Zijpe Leefbaar. Na 15 jaar hebben de leden besloten de naam van de vereniging te veranderen in Het Zijper Landschap.De vereniging wil het Zijper landschap beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen.


Sportservice Schagen-  is hét kennis-, organisatie-, advies- en servicebureau op het gebied van sport en bewegen.


HVC - zamelt afval in, sorteert, recyclet en verwerkt het. Samen met gemeenten en met inwoners zet HVC zich in om zo veel mogelijk herbruikbare materialen uit het afval te behouden. Dit zijn waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Zo halen we er samen uit wat erin zit. U vindt hier o.a. informatie over grof vuil, afvalbrengstations, afval scheiden ed. U kunt via deze website uw plastic zakken bestellen,.


Noordkopvoorelkaar-  is dé vindplaats voor vraag een aanbod wat betreft vrijwilligerswerk voor de gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon.


De Schager Uitdaging -  De Schager Uitdaging is simpel gezegd een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van materialen (spullen), middelen (media) en menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde). Een ondernemersnetwerk waarin bedrijven gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat binnen de gemeente Schagen te verbeteren.


Schagen24Het nieuwsplatform van Schagen. Zeven dagen per week nieuws uit Schagen! Ook op Facebook en twitter


Bloeiend Zijpe - De stichting Bloeiend Zijpe zet zich met behulp van meer dan 200 vrijwilligers in om de polder Zijpe als mooiste bloembollenstreek van Nederland op de kaart te zetten en iedereen hiermee op een laagdrempelige, pure manier mee kennis te laten maken.


Natuurmonumenten/Zwanenwater -  Natuurmonumenten is dé beweging van mensen met hart voor de natuur. We willen mensen, van jong tot oud, in het hart raken en de fascinatie voor de natuur delen met en via onze achterban. We activeren mensen om buiten in de natuur iets geweldigs te beleven. Met nieuws over het Zwanenwater en de Uitlandse polder