Over ons

De stichting Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten zet zich in voor de belangenbehartiging van de dorpsinwoners van de dorpskernen Callantsoog en Groote Keeten.

Het werkgebied
Het werkgebied van de raad omvat dat deel van de gemeente Schagen, dat in 1989 nog tot de gemeente Callantsoog behoorde.

Missie
1. Het behartigen van belangen van de dorpsbewoners. Tevens het oplossen van knelpunten die de leefbaarheid van de dorpsbewoners bedreigen.
2. Het onderhouden van contacten met het gemeentelijk apparaat. Het verstrekken van adviezen, gevraagd en ongevraagd aan het gemeente bestuur, gemeentelijke instellingen en andere instellingen van belang.
3. Het bevorderen van inspraak mogelijkheden.
4. Het aanmoedigen en handhaven van sociaal-culturele en sportieve activiteiten voor de bewoners van de dorpskernen.
5. Bevorderen en coördinatie van sociale en maatschappelijke dienstverlening.
6. Handhaving van de huidige ‘bovenwijkse’ voorzieningen en indien nodig uitbreiding hiervan in al haar facetten.
7. Voorwaarden en omstandigheden helpen creëren en stimuleren voor recreanten.

Visie
Op persoonlijke titel en op eigen initiatief zijn de leden van de dorpsraad Callantsoog en Groote Keeten aangeschoven aan de openbare ‘dorpstafel’ om hun expertise in te brengen. Dit doen zij met een grote affiniteit voor het gebied, de dorpskern en de mensen. ‘Geluiden’ uit gemeenschap worden hardop uitgesproken en bediscussieert. De dorpsraad kan als ‘klankbord’ fungeren voor het professionele Openbaar Bestuur. Echter zonder een verlengstuk te willen zijn van het Openbare Bestuur. De dorpsraad is geen Openbare gekozen Bestuurslaag en heeft geen ambities dit te willen zijn. Wel heeft de Dorpsraad de behoefte de taak te vervullen ‘zonder last of ruggenspraak’, dus verwacht men van alle leden en open- en eerlijkheid als dit in het geding raakt.

De leden van de doprsraad stellen zich voor. Klik hier.

Nieuws

Agenda

Contact

Contact­persoon
Ben van der Meer
Adres

Telefoon
0224-583903